Government of Denmark

Government of Denmark

Government of Denmark

Government of Denmark - Online Gov Public Services
Government of Denmark - Find Online Public Services. List of Phones, Address, Offices, Ministeries. Directory of National, Federal, State, Municipal, and Local Institutions. Secretary. Ministry
Government of Denmark
Denmark - Danmark - Official language: Danish
General Resources
danmark.dk
Kongehuset - Royal House
Folketinget - Parliament
Statsministeriet - Prime Minister's Office
By- og Boligministeriet - Ministry of Building and Housing
Kort- og Matrikelstyrelsen (KMS) - Survey and Cadastre Agency
Slots- og Ejendomsstyrelsen (SES) - Castles and Properties Agency
Statens Byggeforskningsinstitut - National Building Research Institute
Elektricitetsrådet - Electricity Council
Erhvervsministeriet - Ministry of Business
Konkurrencestyrelsen (KS) - Competition Agency
Forbrugerstyrelsen - Consumer Agency
Patent- og Varemærkestyrelsen (PVS) - Patent and Trademark Agency
Erhvervsfremme Styrelsen (EFS) - Business Promotion Agency
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen - Business and Companies Agency
Søfartsstyrelsen - Shipping Agency
Kirkeministeriet - Ministry of Church
Kulturministeriet - Ministry of Culture
Biblioteksstyrelsen - Library Agency
Tilskudssekretariat - Grants Secretariat
Danske Kulturinstitut - Danish Cultural Institute
Danske Filminstitut - Danish Film Insitute
Danmarks Radio (DR) - Radio of Denmark
Statens Arkiver - State Archives
Dansk Data Arkiv (DDA) - Danish Data Archive
Forsvarsministeriet - Ministry of Defence
Forsvaret - Armed Forces
Hjemmeværnet (HJV) - Home Guard
Forsvarets Forskningstjeneste (FOFT)
Økonomiministeriet - Ministry of Economy
Danmarks Statistik - Statistics Denmark
Finanstilsynet - Financial Supervisory Authority
Økonomiske Råd - Economic Council
Undervisningsministeriet - Ministry of Education
Statens Uddannelsesstøtte Styrelsen (SU) - National Education Grant and Loan Agency
Miljø- og Energiministeriet - Ministry of Environment and Energy
Landsplanafdelingen - Regional Planning Department
Miljøstyrelsen - Environmental Agency
Energistyrelsen - Energy Agency
Skov- og Naturstyrelsen - Forest and Nature Agency
Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) - Environmental Research Institute of Denmark
Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) - Geological Research Institute of Denmark and Greenland
Forskningscentret for Skov & Landskab (FSL) - Research Centre for Forest and Landscape
Finansministeriet - Ministry of Finance
Økonomistyrelsen - Economy Agency
Finansstyrelsen - Finance Agency
Personalestyrelsen - Personnel Agency
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - Ministry of Food, Agriculture and Fisheries
Direktoratet for FødevareErhverv - Directorate for Food Business
Statens Jordbrugs- og Fiskeriøkonomiske Institut (SJFI) - National Institute of Agricultural and Fisheries Economics
Danmarks JordbruksForskning - Agricultural Research of Denmark
Danmarks Fiskeriundersøgelser (DFU) - Institute for Fisheries Research of Denmark
Plantedirektoratet - Plants Directorate
Fiskeridirektoratet - Fisheries Directorate
Fødevaredirektoratet - Food Directorate
Statens Veterinære Serumlaboratorium (SVS) - National Veterinary Laboratory
Udenrigsministeriet - Ministry of Foreign Affairs
Dansk Udenrigspolitisk Institut (DUPI) - Danish Foreign Policy Institute
Center for Udviklingsforskning - Centre for Development Research
Sundhedsministeriet - Ministry of Health
Statens Serum Institut (SSI) - National Serum Institute
Dansk Institut for Klinisk Epidemiologi (DIKE) - Danish Institute for Clinical Epidemiology
Det Etiske Råd - Council of Ethics
Indenrigsministeriet - Ministry of the Interior
Udlændingestyrelsen - Foreigner Agency
Centrale Person Register (CPR)-Kontoret - Office of the Civil Registration System
Justitsministeriet - Ministry of Justice
Arbejdsministeriet - Ministry of Labour
Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringens (DfA)
Direktoratet for Arbejdstilsynet
Sekretariat for Internationalt Samarbejde (SISA) - Secretariat for International Cooperation
Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS) - Labour Market Agency
Arbejdsmiljøinstituttet (AMI) - Institute of Occupational Health
Rådet for Uddannelses- og Erhvervsvejledning (R.U.E.) - Council for Educational and Vocational Guidance
Forskningsministeriet - Ministry of Research
Statens Information (SI) - National Information Service
Forskningsstyrelsen - Research Agency
Telestyrelsen - Telecom Agency
Dansk Rumforskningsinstitut - Danish Space Research Institute
Institut for Grænseregionsforskning (IFG) - Institute for Border Region Studies
Center for IT-forskning (CIT) - Center for IT Research
Center for Sprogteknologi (CST) - Center for Language Technology
Risø National Laboratory
Bornholms Forskningscenter - Research Center of Bornholm
Dansk Polar Center - Danish Polar Center
Teknologirådet - Technology Council
Socialministeriet - Ministry of Social Affairs
Arbejdsskadestyrelsen
Centrale Handicapråd
Trafikministeriet - Ministry of Transport
Vejdirektoratet - Road Directorate
Kystdirektoratet (KDI)
Færdselsstyrelsen - Transport Agency
Banestyrelsen - Railway Agency
Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) - Meteorological Institute of Denmark
Posttilsynet - Postal Supervisory Authority
Transportrådet - Transport Council
Skatteministeriet - Ministry of Taxation
Told- og Skattestyrelsen - Custom and Tax Agency
Danmarks Nationalbank - National Bank of Denmark
Rigsrevisionen - National Audit Office
Government
Århus Amt - County of Århus
Frederiksborg Amt - County of Frederiksborg
Fyns Amt - County of Funen
Københavns Amt - County of Copenhagen
Nordjyllands Amt - County of North Jutland
Ribe Amt - County of Ribe
Ringkjøbing Amt - County of Ringkjøbing
Roskilde Amt - County of Roskilde
Sønderjyllands Amt - County of South Jutland
Vejle Amt - County of Vejle
Vestsjællands Amt - County of West Zealand
Viborg Amt - County of Viborg
Municipal Institutions
Aalborg Kommune - Municipality of Aalborg
Århus Kommune - Municipality of Århus
Albertslund Kommune - Municipality of Albertslund
Allerød Kommune - Municipality of Allerød
Ballerup Kommune - Municipality of Ballerup
Billund Kommune - Municipality of Billund
Brædstrup Kommune - Municipality of Brædstrup
Dragsholm Kommune - Municipality of Dragsholm
Fakse Kommune - Municipality of Fakse
Farum Kommune - Municipality of Farum
Frederikshavn Kommune - Municipality of Frederikshavn
Gørlev Kommune - Municipality of Gørlev
Hedensted Kommune - Municipality of Hedensted
Helsingør Kommune - Municipality of Helsingør
Hillerød Kommune - Municipality of Hillerød
Hobro Kommune - Municipality of Hobro
Høje-Taastrup Kommune - Municipality of Høje-Taastrup
Holbæk Kommune - Municipality of Holbæk
Højreby Kommune - Municipality of Højreby
Hvidovre Kommune - Municipality of Hvidovre
Kalundborg Kommune - Municipality of Kalundborg
Københavns Kommune - Municipality of Copenhagen
Kolding Kommune - Municipality of Kolding
Langå Kommune - Municipality of Langå
Mariager Kommune - Municipality of Mariager
Møn Kommune - Municipality of Møn
Nakskov Kommune - Municipality of Nakskov
Næstved Kommune - Municipality of Næstved
Nysted Kommune - Municipality of Nysted
Odense Kommune - Municipality of Odense
Præstø Kommune - Municipality of Præstø
Randers Kommune - Municipality of Randers
Ringe Kommune - Municipality of Ringe
Rødekro Kommune - Municipality of Rødekro
Roskilde Kommune - Municipality of Roskilde
Sallingsund Kommune - Municipality of Sallingsund
Silkeborg Kommune - Municipality of Silkeborg
Slagelse Kommune - Municipality of Slagelse
Slangerup Kommune - Municipality of Slangerup
Solrød Kommune - Municipality of Solrød
Sønderborg Kommune - Municipality of Sønderborg
Spøttrup Kommune - Municipality of Spøttrup
Sydfalster Kommune - Municipality of Sydfalster
Tønder Kommune - Municipality of Tønder
Trehøje Kommune - Municipality of Trehøje
Viborg Kommune - Municipality of Viborg
Vissenbjerg Kommune - Municipality of Vissenbjerg
Vordingborg Kommune - Municipality of Vordingborg
Roskilde
Esbjerg
Ikast
Aabenraa
Arden Kommune
Broager Kommune
Vejen Kommune
Frederiksberg
Embassies and Consulates
Kongelig Dansk Generalkonsulat i Sydney, Australien - Royal Danish Consulate General in Sydney, Australia
Kongelig Dansk Ambassade i Dhaka, Bangladesh - Royal Danish Embassy in Dhaka, Bangladesh
Kongelig Dansk Generalkonsulat i São Paolo, Brasilien - Royal Danish Consulate General in São Paulo, Brazil
Kongelig Dansk Ambassade i Ottawa, Canada - Royal Danish Embassy in Ottawa, Canada
Kongelig Dansk Generalkonsulat i Toronto, Canada - Royal Danish Consulate General in Toronto, Canada
Kongelig Dansk Ambassade i Beijing, Kina (Folkerepublik) - Royal Danish Embassy in Beijing, China (People's Republic)
Kongelig Dansk Generalkonsulat i Shanghai, Kina (Folkerepublik) - Royal Danish Consulate General in Shanghai, China (People's Republic)
Kongelig Dansk Ambassade i Prag, Tjekkiske Republik - Royal Danish Embassy in Prague, Czech Republic
Kongelig Dansk Ambassade i Kairo, Egypten - Royal Danish Embassy in Cairo, Egypt
Kongelig Dansk Ambassade i Tallinn, Estland - Royal Danish Embassy in Tallinn, Estonia
Kongelig Dansk Ambassade i Helsingfors, Finland - Royal Danish Embassy in Helsinki, Finland
Kongelig Dansk Ambassade i Paris, Frankrig - Royal Danish Embassy in Paris, France
Kongelig Dansk Ambassade i Berlin, Tyskland - Royal Danish Embassy in Berlin, Germany
Kongelig Dansk Generalkonsulat i Düsseldorf, Tyskland - Royal Danish Consulate General in Dusseldorf, Germany
Kongelig Dansk Generalkonsulat i Hamborg, Tyskland - Royal Danish Consulate General in Hamburg, Germany
Kongelig Dansk Generalkonsulat i München, Tyskland - Royal Danish Consulate General in Munich, Germany
UK Embassy - Danish Cultural Institute in Edinburgh, Great Britain and Northern Ireland
Kongelig Dansk Ambassade i London, Storbritannien og Nordirland - Royal Danish Embassy in London, Great Britain and Northern Ireland
Kongelig Dansk Generalkonsulat i Hongkong - Royal Danish Consulate General in Hong Kong
Kongelig Dansk Ambassade i New Delhi, Indien - Royal Danish Embassy in New Delhi, India
Kongelig Dansk Ambassade i Jakarta, Indonesien - Royal Danish Embassy in Jakarta, Indonesia
Kongelig Dansk Ambassade i Teheran, Iran - Royal Danish Embassy in Tehran, Iran
Kongelig Dansk Ambassade i Dublin, Irland - Royal Danish Embassy in Dublin, Ireland
Kongelig Dansk Ambassade i Tel Aviv, Israel - Royal Danish Embassy in Tel Aviv, Israel
Kongelig Dansk Generalkonsulat i Milano, Italien - Royal Danish Consulate General in Milan, Italy
Kongelig Dansk Ambassade i Tokyo, Japan - Royal Danish Embassy in Tokyo, Japan
Kongelig Dansk Ambassade i Seoul, Korea (Republik) - Royal Danish Embassy in Seoul, Korea (Republic)
Kongelig Dansk Ambassade i Riga, Letland - Royal Danish Embassy in Riga, Latvia
Kongelig Dansk Ambassade i Vilnius, Litauen - Royal Danish Embassy in Vilnius, Lithuania
Kongelig Dansk Ambassade i Kuala Lumpur, Malaysia - Royal Danish Embassy in Kuala Lumpur, Malaysia
Kongelig Dansk Ambassade i Mexico City, Mexico - Royal Danish Embassy in Mexico City, Mexico
Kongelig Dansk Ambassade i Haag, Nederlandene - Royal Danish Embassy in The Hague, Netherlands
Kongelig Dansk Ambassade i Managua, Nicaragua - Royal Danish Embassy in Managua, Nicaragua
Kongelig Dansk Ambassade i Oslo, Norge - Royal Danish Embassy in Oslo, Norway
Royal Danish Representative Office in Ramallah, Palestine
Kongelig Dansk Ambassade i Warszawa, Polen - Royal Danish Embassy in Warsaw, Poland
Kongelig Dansk Ambassade i Bukarest, Rumænien - Royal Danish Embassy in Bucharest, Romania
Kongelig Dansk Ambassade i Moskva, Russiske Føderation - Royal Danish Embassy in Moscow, Russian Federation
Kongelig Dansk Ambassade i Riyadh, Saudi Arabien - Royal Danish Embassy in Riyadh, Saudi Arabia
Kongelig Dansk Ambassade i Singapore - Royal Danish Embassy in Singapore
Kongelig Dansk Konsulat i Malaga, Spanien - Royal Danish Consulate in Malaga, Spain
Kongelig Dansk Ambassade i Madrid, Spanien - Royal Danish Embassy in Madrid, Spain
Kongelig Dansk Ambassade i Stockholm, Sverige - Royal Danish Embassy in Stockholm, Sweden
Kongelig Dansk Ambassade i Bern, Schweiz - Royal Danish Embassy in Bern, Switzerland
Kongelig Dansk Ambassade i Ankara, Tyrkiet - Royal Danish Embassy in Ankara, Turkey
Kongelig Dansk Ambassade i Kampala, Uganda - Royal Danish Embassy in Kampala, Uganda
Trade Commission of Denmark in Atlanta, United States of America
Kongelig Dansk Generalkonsulat i Chicago, Amerikas Forenede Stater - Royal Danish Consulate General in Chicago, United States of America
Kongelig Dansk Generalkonsulat i Los Angeles, Amerikas Forenede Stater - Royal Danish Consulate General in Los Angeles, United States of America
Kongelig Dansk Generalkonsulat i New York, Amerikas Forenede Stater - Royal Danish Consulate General in New York, United States of America
Danish Tourist Board in New York, United States of America
Kongelig Dansk Ambassade i Washington, Amerikas Forenede Stater - Royal Danish Embassy in Washington, United States of America
Kongelig Dansk Ambassade i Caracas, Venezuela - Royal Danish Embassy in Caracas, Venezuela
Kongelig Dansk Ambassade i Hanoi, Vietnam - Royal Danish Embassy in Hanoi, Vietnam
Permanent Mission of Denmark to the United Nations in New York
Political Parties
Socialdemokratiet - Socialdemocrats
Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU)
Socialdemokratiet i Aabenraa
Socialdemokratiet i Arden Kommune
Broager Kommune Socialdemokratiet
Socialdemokratiet i Esbjerg
Socialdemokratiet i Frederiksberg
Socialdemokratiet i Ikast Kommune
Socialdemokratiet i Randers
Socialdemokratiet i Skævinge
Socialdemokratiet i Sønderjyllands Amt
Socialdemokratiet i Tommerup
Vejen Kommune Socialdemokratiet
Venstre - "Left" - Liberal Party
Ventres Ungdom - Ventre's Youth
Venstre i Greve
Konservative Folkeparti - Conservative People's Party
Konservativ Ungdom (KU) - Conservative Youth
Konservative i Vestsjælland
Socialistisk Folkeparti (SF) - Socialist People's Party
SFs Ungdom (SFU) - SF's Youth
SF i Allerød
SF i Fakse
SF i Glostrup
SF i København
SF i Lyngby-Taarbæk
SF i Nordjylland
SF i Valby
Radikal Ungdom (RU) - Radical Youth
Radikale Det Radikale Venstre - Di Radical Left - Social-Liberal Party - Lyngby-Taarbæk, Nordjylland, Nordjylle, Odense, Roskilde, Søllerød, Sønderjylle, Sønderjylland
Fremskridtspartiet (FP) - Progress Party
Fremskridtspartiets Ungdom - Progress Party's Youth
Enhedslisten - De Rød-Grønne - Unity List - The Red-Greens
CD Centrum-Demokraterne - Centre-Democrats
CDU CD's Ungdom - CD's Youth
DF Dansk Folkeparti - Danish People's Party
DFU Dansk Folkepartis Ungdom - Danish People's Party's Youth
Kristeligt Folkeparti - Christian People's Party
KFU Kristeligt Folkepartis Ungdom - Christian People's Party's Youth
UDF Demokratisk Fornyelse - Democratic Renovation
De Grønne - The Greens
DCP Dansk Center Parti - Danish Centre Party
SP Schleswigsche Partei - Slesvigsk Parti
KPiD Kommunistisk Parti i Danmark - Communist Party of Denmark
DKP/ML Danmarks Kommunistiske Parti / Marxister-Leninister - Communist Party of Denmark / Marxists-Leninists
VS Venstresocialisterne - Left Socialists
IS Internationale Socialister - International Socialists
Naturlovspartiet - Natural Law Party
SOL Græsrodspartiet Solidarisk Alternativ
Other Institutions
Amtsrådsforeningen - Association of County Councils
Kommunernes Landsforening (KL)
Danmarks Turistråd - Danish Tourist Board
Dansk Standard
Elections in Denmark June 2019 : Parliament - Danish general election
Denmark : Queen-Margrethe II (2017 *)
Prime Minister - Helle Thorning-Schmidt (2017 *)
Helle Thorning-Schmidt, Prime Minister of Denmark (2012)
Villy Søvndal, Minister for Foreign Affairs of Denmark (2012)
Her Majesty : Queen Margrethe II (2012)
Denmark General information and updated references
Phones in Denmark Search a mobile in the phone companies and stores. DK Phone Book and Yellow Pages. List by City, Name, Number, Company. Internet Services and WebSites. 45 Code for international phone calls, whatsapp and text messages. DNK 

Covid in Denmark

Coronavirus covid-19 in Denmark, Cases 2,037,891, Deaths 3,909, Rate (0.19%), Date 2022-02-08 04:21:15 - Map of Coronavirus in the World. Total 393,934,458 cases of COVID-19 and 5,722,382 deaths. Updated information by country. Source : national health authorities and World Health Organization (WHO). 2022-02-08 04:21:15

Symptoms


Symptoms of the coronavirus disease : fever, dry cough, difficulty breathing, headache, slight runny nose, shortness of breath. If you have these symptoms, seek medical care to check your condition. Circulatory system : decreased white blood cells. Kidneys : decreased function.
Coronavirus in Basic protective measures against the new coronavirus COVID-19 outbreak.
How to take care of your health and protect others ?
Wash your hands frequently and regularly with soap and water. Keep your hands clean with an alcohol-based hand rub. Washing your hands kills viruses that may be there.  -
Avoid touching eyes, nose, mouth and face. Because hands touch many surfaces and can get contaminated with viruses and transfer it to your eyes, nose or mouth. And the virus can enter your body and can make you sick.
Covering your mouth and nose with a tissue or your bent elbow, when you cough or sneeze, and dispose of the used tissue immediately.
Safe greetings and handshaking.
Maintain social distancing at least 1 metre (3 feet) distance between yourself and anyone else who is coughing or sneezing. When people coughs or sneezes can spray small liquid droplets from their nose or mouth which may contain virus.
Good respiratory hygiene. Protect the people around you from viruses such as cold, flu and COVID-19.
Stay home if you have a fever, cough and difficulty breathing, seek medical attention only if required, to protect you and help prevent spread of viruses and other infections.
Avoid contact with others and visits to medical facilities.
Stay aware of the latest information with official sources from the national and local public health authority.
Avoid to travel to prevent possible spread of COVID-19 and other viruses.
Avoid spitting in public places.
Protect yourself and others from getting sick
Practice food safety.
Stay healthy with good nutrition.
There are some vaccines and medicines recommended to prevent or treat the covid.
Situation Dashboard. Official Report of Cases by Country. Information and Videos on Social Networks : Youtube Facebook Twitter Instagram Linkedin
How to protect yourself and others agaist Coronavirus ?
What is COVID ? Covid means Coronavirus Disease.
The first cases of this virus was detected win Wuhan, China, but in few months was found in most of the countries. Check the total of cases and deaths by country and state.
Medical supplies recommended to protect themselves and others. Used by health personal : Hand sanitizer, gloves, masks, gowns, goggles.
Map of Covid-19 Coronavirus pandemic - Source : WHO. World Health Organization. Technical Guidance and Global research. Alert. See updated information by country.
Coronavirus
- Covid-19, Casos y Muertes, Medidas de Salud. Teléfonos de Información. Datos Actualizados.
Denmark : Hovedstaden, Midtjylland, Nordjylland, Sjelland, Syddanmark
Denmark
Elections in Denmark - Electoral and Voters Information.
Denmark Government
Institutions Denmark. Online Services
Denmark Maps
Map of Denmark
Denmark Find Phones
Mobile Phone in Denmark - Phone Numbers. Telephone Guide
Search
Denmark
Directory
Denmark - Find more information and details
Search Denmark :
Government of Denmark. Gov List of Public Offices, Online Services, Official Websites, Ministeries, Embassies
Elections in Denmark 2023 - Electoral information and candidates for president, prime minister, parliament, and political parties. Election Results and data, political parties and government institutions around the world.
National Archive Denmark Public information and Forms
Where to vote in Denmark - Find voting places in Denmark
Directory, America, Europe, Asia, Oceania, Africa, International
Government Denmark 2023
Broad protest for Danish government’s plans to scrap holiday MyNorthwest
Why case of 'spy' sent to Syria is causing headaches for Danish ... The Local Denmark
The Legal Implications of the 2022 Canada-Denmark/Greenland ... The Arctic Institute
Denmark puts asylum center talks with Rwanda on back burner Anadolu Agency