Government of Estonia

Government of Estonia

Government of Estonia

Government of Estonia Government - Online Gov Public Services
Government of Estonia - Find Online Public Services. List of Phones, Address, Offices, Ministeries. Directory of National, Federal, State, Municipal, and Local Institutions. Secretary. Ministry
Government of Estonia (The Republic of Estonia)
Government of Estonia (Eesti) - Official language: Estonian
Eesti Riigivõrgu Keskus - Estonian State Web Center
Presidendi Kantselei - Office of the President
Riigikogu - National Diet
Eesti Vabariigi Valitsus - Gobierno of Estonia
Riigikantselei - State Chancellery
RISO Riigi Infosüsteemide Osakond - State Information Systems Department
Eesti Riigiarhiiv - Estonian State Archive
Eesti Informaatikakeskus - Estonian Informatics Centre
Peaminister - Prime Minister
Eesti Õigustõlke Keskus - Estonian Translation and Legislative Support Centre
Peaminister - Prime Minister
Põllumajandusministeerium - Ministry of Agriculture
Taimetoodangu Inspektsioon - Plant Production Inspectorate
Kultuuriministeerium - Ministry of Culture
MUINAS Muinsuskaitseinspektsioon - Antiquities Inspectorate
Eesti Instituut - Estonian Institute
MOD Kaitseministeerium - Ministry of Defence
MIL Eesti Kaitsevägi - Estonian Defence Forces
Majandusministeerium - Ministry of Economy
Turismiamet - Tourism Office
Standardiamet - Standards Office
Tarbijakaitseamet - Consumer Protection Office
Riigihangete Amet - Public Procurement Office
EIA Eesti Investeerimisagentuur - Estonian Investment Agency
EEA Eesti Erastamisagentuur - Estonian Privatization Agency
Eesti Ekspordiagentuur - Estonian Export Agency
Haridusministeerium - Ministry of Education
Keskkonnaministeerium - Ministry of Environment
Maaamet - Land Office
Rahandusministeerium - Ministry of Finance
Maksuamet - Tax Office
Tolliamet - Customs Office
Statistikaamet - Statistics Office
Konkurentsiamet - Competition Office
Ettevõtteregister - Enterprises Register
Kindlustusinspektsioon - Insurance Inspectorate
Välisministeerium - Ministry of Foreign Affairs
Siseministeerium - Ministry of Internal Affairs
Politseiamet - Police Office
Kaitsepolitseiamet - Security Police Office
Piirivalveamet - Border Guard Office
Päästeamet - Rescue Office
Kodakondsus- ja Migratsiooniamet - Citizenship and Migration Office
Andmekaitse Inspektsioon - Data Protection Inspectorate
Kohanimenõukogu - Place Names Council
Justiitsministeerium - Ministry of Justice
Vanglate Amet - Prison Office
Prokuratuur - Public Prosecution Office
Sotsiaalministeerium - Ministry of Social Affairs
Tööturuamet - Labour Market Office
Ravimiamet - Medicines Office
Tervisekaitseinspektsioon - Health Protection Inspectorate
Tööinspektsioon - Labour Inspectorate
Teede- ja Sideministeerium - Ministry of Transport and Communications
Sideamet - Communications Office
Maanteeamet - Roads Office
Veeteede Amet - Maritime Office
Lennuamet - Aviation Office
Autoregistrikeskus - Vehicle Registration Centre
Teadus- ja Arendusnõukogu - Research and Development Council
Eesti Pank - Bank of Estonia
Eesti Televisioon - Estonian Television
Eesti Raadio - Estonian Radio
VVK Vabariigi Valimiskomisjon - National Electoral Committee
Riigikontroll - State Control
Riigikohus - National Court
Government
Harju Maavalitsus - Harju County Government
Hiiu Maavalitsus - Hiiu County Government
Ida-Viru Maavalitsus - East-Viru County Government
Järva Maavalitsus - Järva County Government
Jõgeva Maavalitsus - Jõgeva County Government
Lääne Maavalitsus - Lääne County Government
Lõõne-Viru Maavalitsus - West-Viru County Government
Pärnu Maavalitsus - Pärnu County Government
Põlva Maavalitsus - Põlva County Government
Saare Maavalitsus - Saare County Government
Tartu Maavalitsus - Tartu County Government
Valga Maavalitsus - Valga County Government
Võru Maavalitsus - Võru County Government
Municipal Institutions
Kehra Linnavalitsus - Kehra City Government
Kohtla-Järve Linnavalitsus - Kohtla-Järve City Government
Kuressaare Linnavalitsus - Kuressaare City Government
Maardu Linnavalitsus - Maardu City Government
Pärnu Linnavalitsus - Pärnu City Government
Sillamae Linnavalitsus - Sillamae City Government
Tallinna Linnavalitsus - Tallinn City Government
Tapa Linnavalitsus - Tapa City Government
Tartu Linnavalitsus - Tartu City Government
Embassies and Consulates
Embassy of Estonia in Brussels, Belgium
Embassy of Estonia in Helsinki, Finland
Embassy of Estonia in Berlin, Germany
Embassy of Estonia in London, Great Britain and Northern Ireland
Honorary Consulate of Estonia in Florence, Italy
Embassy of Estonia in Warsaw, Poland
Embassy of Estonia in Stockholm, Sweden
Honorary Consulate of Estonia in Stäfa, Switzerland
Embassy of Estonia in Kiev, Ukraine
Embassy of Estonia in Washington, United States of America
Political Parties
Eesti Keskerakond - Estonian Centre Party
Isamaaliit - Pro Patria Union
Eesti Reformierakond - Estonian Reform Party
Rahvaerakond Moodukad - People's Party Moderates
Eesti Koonderakond - Estonian Coalition Party
ERL Eestimaa Rahvaliit - Estonians People's Union
EÜRP Eestimaa Ühendatud Rahvapartei - Estonians United People's Party
EKRP Eesti Kristlik Rahvapartei - Estonian Christian People's Party
EDP - Demokraadid Eesti Demokraatlik Partei - Democrats - Estonian Democratic Party
AP Arengupartei - Progressive Party
Eesti Pensionäride ja Perede Erakond (EPPE) - Estonian Pensioners and Families Party
VP Vabariiklik Partei - Republican Party
3 Mar 2019 : Estonia Parlament Elections, Election Legislative
Estonia Telephones EE / EST / +372 - Find Phones