Government of Finland

Government of Finland

Government of Finland

Government of Finland - Online Gov Public Services
Government of Finland - Find Online Public Services. List of Phones, Address, Offices, Ministeries. Directory of National, Federal, State, Municipal, and Local Institutions. Secretary. Ministry
Government of Finland (The Republic of Finland)
Government of Finland
Finland - Suomi
Official languages: Finnish, Swedish
General Resources
Virtual Finland
Tasavallan Presidentti - President of the Republic
Suomen Eduskunta - Finnish Parliament
Valtioneuvosto - Council of State
Valtioneuvoston kanslia - Prime Minister's Office
Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) - Ministry of Agriculture and Forestry
Elintarvikevirasto - Food Authority
Metsähallitus - Forestry Board
Maatalouden tutkimuskeskus (MTT) - Agricultural Research Centre
Metsäntutkimuslaitos (METLA) - Forest Research Institute
Riista- ja kalataloudentutkimuslaitos (RKTL) - Game and Fisheries Research Institute
Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos (MTTL) - Agricultural Economy Research Institute
Maanmittauslaitos (MML) - Land Surveying Institute
Geodeettinen laitos (GL) - Geodetic Institute
Kasvintuotannon tarkastuskeskus (KTTK)
Maaseutuelinkeinojen valituslautakunta
Puolustusministeriö (PLM) - Ministry of Defence
Poulustusvoimat - Defence Forces
Opetusministeriö (OPM) - Ministry of Education
Opetushallitus - Education Board
Taiteen keskustoimikunta - Arts Council
Kansainvälisen henkilövaihdon keskus - Centre for International Mobility
Ympäristöministeriö (YM) - Ministry of the Environment
Soumen ympäristökeskus (SYKE) - Finnish Environment Centre
Valtiovarainministeriö (VM) - Ministry of Finance
Verohallinto - Tax Administration
Tullin tietopalvelu - Customs Service
Valtion kiinteistölaitos - State Real Property Institute
Tilastokeskus - Centre for Statistics
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) - State Economical Research Centre
Ulkoasiainministeriö (UM) - Ministry of Foreign Affairs
Kehitysyhteistyöosasto - Department of Development Co-operation
Sisäasiainministeriö - Ministry of the Interior
Poliisi - Police
Rajavartiolaitos - Frontier Guard
Pelastustoimi - Rescue Office
Ulkomaalaisvirasto - Foreigner Authority
Väestörekisterikeskus (VRK) - Population Register Centre
Oikeusministeriö (OM) - Ministry of Justice
Tietosuojavaltuutetun toimisto - Office of the Data Protection Ombudsman
Työministeriö - Ministry of Labour
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) - Ministry of Social Affairs and Health
Kansanterveyslaitos (KTL) - Public Health Institute
Työterveyslaitos (TTL) - Occupational Health Institute
Säteilyturvakeskus (STUK) - Radiation Protection Centre
Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus (STTV) - Product Control Centre for Social Welfare and Health
Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus (STAKES) - Research and Development Centre for Social Welfare and Health
Kauppa- ja teollisuusministeriö (KTM) - Ministry of Trade and Industry
Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) - Patents and Registration Board
Kuluttajavirasto - Consumer Authority
Kilpailuvirasto - Competition Authority
Huoltovarmuuskeskus (HVK) - Emergency Supply Centre
Säteilyturvakeskus (STUK) - Radiation Protection Centre
Matkailun edistämiskeskus (MEK) - Tourism Promotion Centre
Mittatekniikan keskus (MIKES) - Metrology Centre
Sähkömarkkinakeskus (SMK) - Electricity Market Centre
Geologian tutkimuskeskus (GTK) - Geological Research Centre
Turvatekniikan keskus (TUKES) - Safety Technology Centre
Teknologian kehittämiskeskus (TEKES) - Technology Development Centre
Kuluttajatutkimuskeskus - Consumer Research Centre
Valtion teknillinen tutkimuskeskus (VTT) - State Technical Research Centre
Invest in Finland Bureau
Finpro
Liikenneministeriö (LM) - Ministry of Transport and Communications
Tiehallinto - Road Administration
Ratahallintokeskus (RHK) - Rail Administration Centre
Ajoneuvohallintokeskus (AKE) - Vehicle Administration Centre
Telehallintokeskus (THK) - Telecommunications Administration Centre
Ilmatieteen laitos - Meteorological Institute
Merentutkimuslaitos (MTL) - Marine Research Institute
Kansaneläkelaitos (KELA) - Social Insurance Institute
Oikeuskanslerinvirasto (OKV) - Office of the Chancellor of Justice
Suomen Pankki - Bank of Finland
Yleisradio (YLE) - Broadcasting Corporation
Sámi Radio
Korkein oikeus - Supreme Court
Korkein hallinto-oikeus (KHO) - Supreme Administrative Court
Rovaniemen hovioikeus - Rovaniemi Court of Appeal
Government
Uudenmaan Liitto - Regional Council of Uusimaa
Itä-Uudenmaan Liitto - Regional Council of East Uusimaa
Varsinais-Suomen Liitto - Regional Council of South-West Finland
Satakunta Liitto - Regional Council of Satakunta
Pirkanmaan Liitto - Regional Council of Tampere
Hämeen Liitto - Regional Council of Häme
Päijät-Hämeen Liitto - Regional Council of Päijät-Häme
Etelä-Karjalan Liitto - Regional Council of South Karelia
Etelä-Savon Liitto - Regional Council of Southern Savo
Pohjois-Karjalan Liitto - Regional Council of North Karelia
Pohjois-Savon liitto - Regional Council of Northern Savo
Keski-Suomen Liitto - Regional Council of Central Finland
Etelä-Pohjanmaan Liitto - Regional Council of South Ostrobothnia
Pohjanmaan Liitto - Regional Council of Ostrobothnia
Keski-Pohjanmaan Liitto - Regional Council of Central Ostrobothnia
Pohjois-Pohjanmaan Liitto - Regional Council of Northern Ostrobothnia
Kainuun Liitto - Regional Council of Kainuu
Lapin Liitto - Regional Council of Lappland
Sámediggi - Saami Parliament
Municipal Institutions
Espoon Kaupunki - City of Espoo
Hangon Kaupunki - City of Hanko
Helsingin Kaupunki - City of Helsinki
Joensuun Kaupunki - City of Joensuu
Jyväskylän Kaupunki - City of Jyväskylä
Kaarinan Kaupunki - City of Kaarina
Kajaanin Kaupunki - City of Kajaani
Karkkilan Kaupunki - City of Karkkila
Kempeleen Kunta - Municipality of Kempele
Kotkan Kaupunki - City of Kotka
Kristiinankaupunki - City of Kristinestad
Kuopion Kaupunki - City of Kuopio
Kouvolan Kaupunki - City of Kouvola
Kuusankosken Kaupunki - City of Kuusankoski
Lahden Kaupunki - City of Lahti
Lappeenrannan Kaupunki - City of Lappeenranta
Muhoksen Kunta - Municipality of Muhos
Mustasaaren Kunta - Municipality of Korsholm
Oulaisten Kaupunki - City of Oulainen
Oulun Kaupunki - City of Oulu
Porin Kaupunki - City of Pori
Porvoon Kaupunki - City of Porvoo
Pudasjärven Kunta - Municipality of Pudasjärvi
Raahen Kaupunki - City of Raahe
Seinäjoen Kaupunki - City of Seinäjoki
Sipoon Kunta - Municipality of Sipoo
Suomussalmen Kunta - Municipality of Suomussalmi
Tampereen Kaupunki - City of Tampere
Teuvan Kunta - Municipality of Teuva
Toijalan Kaupunki - City of Toijala
Turun Kaupunki - City of Turku
Tuusulan Kunta - Municipality of Tuusula
Ulvilan Kunta - Municipality of Ulvila
Vaalan Kunta - Municipality of Vaala
Vaasan Kaupunki - City of Vaasa
Vantaan Kaupunki - City of Vantaa
Embassies and Consulates
Embassy of Finland in Abu Dhabi, Arab Emirates
Embassy of Finland in Buenos Aires, Argentina
Embassy of Finland in Canberra, Australia
Embassy of Finland in Vienna, Austria
Embassy of Finland in Brasilia, Brazil
Embassy of Finland in Ottawa, Canada
Embassy of Finland in Beijing, China (People's Republic)
Embassy of Finland in Zagreb, Croatia
Embassy of Finland in Copenhagen, Denmark
Embassy of Finland in Cairo, Egypt
Embassy of Finland in Tallinn, Estonia
Embassy of Finland in Berlin, Germany
Consulate General of Finland in Frankfurt, Germany
Finland Trade Center in Munich, Germany
Embassy of Finland in London, Great Britain and Northern Ireland
Consulate General of Finland in Hong Kong
Embassy of Finland in Budapest, Hungary
Embassy of Finland in Jakarta, Indonesia
Embassy of Finland in Tel Aviv, Israel
Embassy of Finland in Rome, Italy
Embassy of Finland in Tokyo, Japan
Embassy of Finland in Vilnius, Lithuania
Embassy of Finland in Mexico City, Mexico
Embassy of Finland in Maputo, Mozambique
Embassy of Finland in Windhoek, Namibia
Embassy of Finland in Kathmandu, Nepal
Embassy of Finland in Oslo, Norway
Embassy of Finland in Lima, Peru
Embassy of Finland in Lisbon, Portugal
Embassy of Finland in Bucharest, Romania
Embassy of Finland in Moscow, Russian Federation
Consulate General of Finland in St. Petersburg, Russian Federation
Embassy of Finland in Singapore
Embassy of Finland in Madrid, Spain
Embassy of Finland in Stockholm, Sweden
Embassy of Finland in Dar es Salaam, Tanzania
Consulate General of Finland in Los Angeles, United States of America
Consulate General of Finland in New York, United States of America
Honorary Consulate of Finland in Seattle, United States of America
Embassy of Finland in Washington, United States of America
Embassy of Finland in Lusaka, Zambia
Permanent Representation of Finland to the European Union in Brussels
Permanent Mission of Finland to the United Nations in Geneva
Permanent Mission of Finland to the United Nations in New York
Permanent Delegation of Finland to the Organization of Economic Cooperation and Development in Paris
Political Parties
Suomen Sosialidemokraattinen Poulue (SDP) - Finnish Socialdemocratic Party
Demarinuoret - Social Democratic Youth
Suomen Keskusta (KESK) - Finnish Centre
Nuoren Keskustan Liitto (NKL) - Young Centre Alliance
Kansallinen Kokoomus (KOK) - National Coalition
Kokoomuksen Nuorten Liitto (KNL) - Coalition Youth Alliance
Vasemmistoliitto - Left Alliance
Vasemmistonuoret (VAS) - Left Youth
Vihreä Liitto (VIHR) - Green Alliance
Svenska Folkpartiet (SFP) - Ruotsalainen Kansanpuolue (RKP) - Swedish People's Party
Svensk Ungdom - Swedish Youth
Suomen Kristillinen Liitto (SKL) - Finnish Christian Alliance
Nuorsuomalainen Puolue (NOURS) - Young Finnish Party
Suomen Kommunistinen Puolue (SKP) - Finnish Communist Party
Vapaan Suomen Liitto (VSL) - Free Finnish Alliance
Liberaalinen Kansanpuolue (LKP) - Liberal People's Party
Kommunistinen Työväenpuolue (KTP) - Communist Workers Party
Luonnonlain Puolue (LLP) - Natural Law Party
Isänmaallinen Kansallis-Liitto (IKL) - Patriotic National Alliance
Other Institutions
Suomen Kuntaliitto - Finlands Kommunförbund - Association of Finnish Municipalities
Elections in Finland 14 April 2019 : Parliament - Finnish parliamentary election
Finland : President - Sauli Niinistö (2017 *)
Prime Minister - Jyrki Tapani Katainen (2017 *)
Sauli Niinistö, President of the Republic of Finland (2012)
Jyrki Katainen, Prime Minister of the Republic of Finland (2012)
Erkki Tuomioja, Minister for Foreign Affairs of the Republic of Finland (2012)
Finland General information and updated references
Phones in Finland Search a mobile in the phone companies and stores. FI Phone Book and Yellow Pages. List by City, Name, Number, Company. Internet Services and WebSites. 358 Code for international phone calls, whatsapp and text messages. FIN 

Covid in Finland

Coronavirus covid-19 in Finland, Cases 534,790, Deaths 2,095, Rate (0.39%), Date 2022-02-08 04:21:15 - Map of Coronavirus in the World. Total 393,934,458 cases of COVID-19 and 5,722,382 deaths. Updated information by country. Source : national health authorities and World Health Organization (WHO). 2022-02-08 04:21:15

Symptoms


Symptoms of the coronavirus disease : fever, dry cough, difficulty breathing, headache, slight runny nose, shortness of breath. If you have these symptoms, seek medical care to check your condition. Circulatory system : decreased white blood cells. Kidneys : decreased function.
Coronavirus in Basic protective measures against the new coronavirus COVID-19 outbreak.
How to take care of your health and protect others ?
Wash your hands frequently and regularly with soap and water. Keep your hands clean with an alcohol-based hand rub. Washing your hands kills viruses that may be there.  -
Avoid touching eyes, nose, mouth and face. Because hands touch many surfaces and can get contaminated with viruses and transfer it to your eyes, nose or mouth. And the virus can enter your body and can make you sick.
Covering your mouth and nose with a tissue or your bent elbow, when you cough or sneeze, and dispose of the used tissue immediately.
Safe greetings and handshaking.
Maintain social distancing at least 1 metre (3 feet) distance between yourself and anyone else who is coughing or sneezing. When people coughs or sneezes can spray small liquid droplets from their nose or mouth which may contain virus.
Good respiratory hygiene. Protect the people around you from viruses such as cold, flu and COVID-19.
Stay home if you have a fever, cough and difficulty breathing, seek medical attention only if required, to protect you and help prevent spread of viruses and other infections.
Avoid contact with others and visits to medical facilities.
Stay aware of the latest information with official sources from the national and local public health authority.
Avoid to travel to prevent possible spread of COVID-19 and other viruses.
Avoid spitting in public places.
Protect yourself and others from getting sick
Practice food safety.
Stay healthy with good nutrition.
There are some vaccines and medicines recommended to prevent or treat the covid.
Situation Dashboard. Official Report of Cases by Country. Information and Videos on Social Networks : Youtube Facebook Twitter Instagram Linkedin
How to protect yourself and others agaist Coronavirus ?
What is COVID ? Covid means Coronavirus Disease.
The first cases of this virus was detected win Wuhan, China, but in few months was found in most of the countries. Check the total of cases and deaths by country and state.
Medical supplies recommended to protect themselves and others. Used by health personal : Hand sanitizer, gloves, masks, gowns, goggles.
Map of Covid-19 Coronavirus pandemic - Source : WHO. World Health Organization. Technical Guidance and Global research. Alert. See updated information by country.
Coronavirus
- Covid-19, Casos y Muertes, Medidas de Salud. Teléfonos de Información. Datos Actualizados.
Finland : Aland, Lapland, Oulu, Southern Finland, Eastern Finland, Western Finland
Finland
Elections in Finland - Electoral and Voters Information.
Finland Government
Institutions Finland. Online Services
Finland Maps
Map of Finland
Finland Find Phones
Mobile Phone in Finland - Phone Numbers. Telephone Guide
Search
Finland
Directory
Finland - Find more information and details
Search Finland :
Government of Finland. Gov List of Public Offices, Online Services, Official Websites, Ministeries, Embassies
Elections in Finland 2023 - Electoral information and candidates for president, prime minister, parliament, and political parties. Election Results and data, political parties and government institutions around the world.
National Archive Finland Public information and Forms
Where to vote in Finland - Find voting places in Finland
Directory, America, Europe, Asia, Oceania, Africa, International
Government Finland 2023
Finnish government reaches deal on electricity cost compensation Helsinki Times
How long do national governments in Europe stay in power? Pew Research Center
Finland permits first defence export to Turkey since 2019 Middle East Eye
Finland Plans to Issue EUR3 Bln in New 15-Year Government Bond MarketWatch