Government of Netherlands

Government of Netherlands

Government of Netherlands

Government of Netherlands - Online Gov Public Services
Government of Netherlands
Netherlands - Find Online Public Services. List of Phones, Address, Offices, Ministeries. Directory of National, Federal, State, Municipal, and Local Institutions. Secretary. Ministry
The Netherlands (Holland) - Capital : den Hag - Kingdom of the Netherlands
Government of Netherlands (Nederland) - Official languages: Dutch - in parts of the country: Frisian
Overheid.nl
Koninklijk Huis - Royal House
Staten-Generaal - Parliament
Eerste Kamer - First Chamber
Tweede Kamer - Second Chamber
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) - Ministry of Agriculture, Nature Management and Fisheries
Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek (NRLO) - National Council for Agricultural Research
Raad voor het Landelijk Gebied - Council for the Rural Areas
Ministerie van Defensie - Ministry of Defence
Koninklijke Landmacht - Royal Army
Koninklijke Luchtmacht - Royal Air Force
Koninklijke Marine - Royal Navy
Ministerie van Economische Zaken (EZ) - Minstry of Economic Affairs
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) - Central Office of Statistics
Centraal Planbureau (CPB) - Central Planning Office
Bureau voor de Industriële Eigendom (Bureau I.E.) - Office for Industrial Property
Commissariaat voor Buitenlandse Investeringen in Nederland (CBIN) - Netherlands Foreign Investment Agency
Economische Voorlichtingsdienst (EVD)
Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) - Netherlands Competition Authority
Technisch-Wetenschappelijke Attachés (TWA)
Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) - Independent Postal and Telecommunications Authority
Algemene Energieraad (AER) - General Energy Council
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) - Ministry of Education, Culture and Science
Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie (BVE)
Inspectie van het Onderwijs - Inspectorate of Education
Rijksdienst voor de Monumentenzorg (RDMZ) - State Agency for the Preservation of Monuments
Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie (RIOD) - State Institute for War Documentation
Commissariaat voor de Media
Onderwijsraad - Education Council
Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT) - Advisory Council for Science and Technology Policy
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) - Dutch Organisation for Scientific Research
Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) - Dutch Organisation for Applied Scientific Research
Ministerie van Financien - Ministry of Finance
Belastingdienst - Tax Agency
Agentschap van het Ministerie van Financiën - Dutch State Treasury Agency
Minsterie van Buitenlandse Zaken - Ministry of Foreign Affairs
Minsterie van Algemene Zaken (MinAZ) - Ministry of General Affairs
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) - Scientific Council for Government Policy
Commissie Toekomst Overheidscommunicatie (CTO)
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) - Ministry of Housing, Regional Planning and Environment
Rijksgebouwendienst (RGD) - State Buildings Agency
Instituut voor Milieu- en Agritechniek (IMAG) - Institute of Environmental and Agricultural Engineering
WaddenAdviesRaad (WAR)
Raad voor het Milieu- en Natuuronderzoek (RMNO) - Council for Environment and Nature Research
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) - Ministry of Interior Affairs and Kingdomrelations
Nederlandse Politie - Netherlands Police
Nederlands Centrum voor Internationale Politiesamenwerking (NCIPS) - Netherlands Centre for International Police Co-operation
Politie Amsterdam-Amstelland - Police Amsterdam-Amstelland
Politie Drenthe - Police Drenthe
Politie Gelderland-Midden - Police Gelderland-Midden
Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding (NIBRA) - Netherlands Institute for Fire Service and Disaster Management
Nationaal Brandweer Documentatie Centrum (NBDC) - National Fire Service Documentation Centre
Ministerie van Justitie - Ministry of Justice
Openbaar Ministerie (OM) - Public Prosecution Service
Commissie Gelijke Behandeling (CGB) - Equal Treatment Commission
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) - Ministry of Public Health, Welfare and Sport
Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) - Social and Cultural Planning Office
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) - State Institute of Public Health and the Environment
College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) - Medicines Evaluation Board
College voor Zorgverzekeringen (CVZ) - Board for Welfare Insurances
Gezondheidsraad - Health Council
Raad voor Gezondheidsonderzoek (RGO) - Council for Health Research
Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) - Council for Public Health and Welfare
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) - Ministry of Social Affairs and Employment
Centraal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening (CBA)
Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen (LISV) - National Institute of Social Insurances
College van Toezicht Sociale Verzekeringen (CTSV) - Board of Social Insurances Supervision
Ministerie van Verkeer en Waterstaat (V&W) - Ministry of Transport and Water Management
Inspectie Verkeer en Waterstaat
Agentschap Telecom - Telecommunications Agency
Directoraat-Generaal Luchtvaart - Directorate General Aviation
Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat - Directorate General State Water Management
Meetkundige Dienst (MD)
Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ) - State Institute for Coast and Sea
Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA) - State Institute for Inland Water Management and Waste Water Treatment
Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) - Royal Netherlands Meteorological Institute
Raad voor Verkeer en Waterstaat - Council for Transport and Water Management
Netherlands Board of Tourism
Sociaal-Economische Raad (SER) - Social and Economic Council
De Nederlandsche Bank
Nederlandse Publieke Omroep - Dutch Public Broadcasting
Nationale Ombudsman - National Ombudsman
Algemene Rekenkamer - General Chamber of Accounts
Gerechtshof Amsterdam - Court of Justice Amsterdam
Government
Provincie Drenthe - Province of Drenthe
Provincie Flevoland - Province of Flevoland
Provincie Friesland - Provinsje Fryslân - Province of Friesland
Provincie Gelderland - Province of Gelderland
Provincie Groningen - Province of Groningen
Provincie Limburg - Province of Limburg
Provincie Noord-Brabant - Province of North Brabant
Provincie Noord-Holland - Province of North Holland
Provincie Overijssel - Province of Overijssel
Provincie Utrecht - Province of Utrecht
Provincie Zeeland - Province of Sealand
Municipal Institutions
Gemeente Almere - Municipality of Almere
Gemeente Amersfoort - Municipality of Amersfoort
Gemeente Amsterdam - Municipality of Amsterdam
Gemeente Apeldoorn - Municipality of Apeldoorn
Gemeente Appingedam - Municipality of Appingedam
Gemeente Assen - Municipality of Assen
Gemeente Axel - Municipality of Axel
Gemeente Baarn - Municipality of Baarn
Gemeente Bergschenhoek - Municipality of Bergschenhoek
Gemeente Beuningen - Municipality of Beuningen
Gemeente Blaricum - Municipality of Blaricum
Gemeente Borsele - Municipality of Borsele
Gemeente Breda - Municipality of Breda
Gemeente Brunssum - Municipality of Brunssum
Gemeente Capelle aan den IJssel - Municipality of Capelle aan den IJssel
Gemeente Castricum - Municipality of Castricum
Gemeente Coevorden - Municipality of Coevorden
Gemeente Delfzijl - Municipality of Delfzijl
Gemeente De Lier - Municipality of De Lier
Gemeente Delft - Municipality of Delft
Gemeente Den Haag - Municipality of The Hague
Gemeente Den Helder - Municipality of Den Helder
Gemeente Deventer - Municipality of Deventer
Gemeente Dodewaard - Municipality of Dodewaard
Gemeente Doetinchem - Municipality of Doetinchem
Gemeente Dongeradeel - Municipality of Dongeradeel
Gemeente Ede - Municipality of Ede
Gemeente Eersel - Municipality of Eersel
Gemeente Eindhoven - Municipality of Eindhoven
Gemeente Emmen - Municipality of Emmen
Gemeente Enkhuizen - Municipality of Enkhuizen
Gemeente Enschede - Municipality of Enschede
Gemeente Etten-Leur - Municipality of Etten-Leur
Gemeente Geldrop - Municipality of Geldrop
Gemeente Gilze en Rijen - Municipality of Gilze en Rijen
Gemeente Goes - Municipality of Goes
Gemeente Gorssel - Municipality of Gorssel
Gemeente Gouda - Municipality of Gouda
Gemeente 's Gravenzande - Municipality of 's Gravenzande
Gemeente Groningen - Municipality of Groningen
Gemeente Haarlem - Municipality of Haarlem
Gemeente Haarlemmermeer - Municipality of Haarlemmermeer
Gemeente Hattem - Municipality of Hattem
Gemeente Heerlen - Municipality of Heerlen
Gemeente Helden - Municipality of Helden
Gemeente Helmond - Municipality of Helmond
Gemeente Hengelo - Municipality of Hengelo
Gemeente Heumen - Municipality of Heumen
Gemeente Hilversum - Municipality of Hilversum
Gemeente Hoogeveen - Municipality of Hoogeveen
Gemeente Hoorn - Municipality of Hoorn
Gemeente Houten - Municipality of Houten
Gemeente Hulst - Municipality of Hulst
Gemeente Kampen - Municipality of Kampen
Gemeente Kerkrade - Municipality of Kerkrade
Gemeente Leek - Municipality of Leek
Gemeente Leerdam - Municipality of Leerdam
Gemeente Leiden - Municipality of Leiden
Gemeente Leusden - Municipality of Leusden
Gemeente Lisse - Municipality of Lisse
Gemeente Lopik - Municipality of Lopik
Gemeente Maasdriel - Municipality of Maasdriel
Gemeente Maassluis - Municipality of Maassluis
Gemeente Maastricht - Municipality of Maastricht
Gemeente Medemblik - Municipality of Medemblik
Gemeente Meppel - Municipality of Meppel
Gemeente Middelburg - Municipality of Middelburg
Gemeente Neede - Municipality of Neede
Gemeente Nieuwegein - Municipality of Nieuwegein
Gemeente Nijmegen - Municipality of Nijmegen
Gemeente Noordwijk - Municipality of Noordwijk
Gemeente Oegstgeest - Municipality of Oegstgeest
Gemeente Oldenzaal - Municipality of Oldenzaal
Gemeente Oostburg - Municipality of Oostburg
Gemeente Oosterhout - Municipality of Oosterhout
Gemeente Ootmarsum - Municipality of Ootmarsum
Gemeente Oss - Municipality of Oss
Gemeente Pekela - Municipality of Pekela
Gemeente Reimerswaal - Municipality of Reimerswaal
Gemeente Rheden - Municipality of Rheden
Gemeente Rijswijk - Municipality of Rijswijk
Gemeente Rotterdam - Municipality of Rotterdam
Gemeente Schiedam - Municipality of Schiedam
Gemeente Sittard - Municipality of Sittard
Gemeente Soest - Municipality of Soest
Gemeente Stadskanaal - Municipality of Stadskanaal
Gemeente Tegelen - Municipality of Tegelen
Gemeente Terneuzen - Municipality of Terneuzen
Gemeente Terschelling - Municipality of Terschelling
Gemeente Tilburg - Municipality of Tilburg
Gemeente Tytsjerksteradiel - Municipality of Tytsjerksteradiel
Gemeente Uithoorn - Municipality of Uithoorn
Gemeente Utrecht - Municipality of Utrecht
Gemeente Veenendaal - Municipality of Veenendaal
Gemeente Veldhoven - Municipality of Veldhoven
Gemeente Venlo - Municipality of Venlo
Gemeente Vlissingen - Municipality of Vlissingen
Gemeente Voorschoten - Municipality of Voorschoten
Gemeente Waalre - Municipality of Waalre
Gemeente Wageningen - Municipality of Wageningen
Gemeente Warnsveld - Municipality of Warnsveld
Gemeente Wassenaar - Municipality of Wassenaar
Gemeente Weert - Municipality of Weert
Gemeente Weesp - Municipality of Weesp
Gemeente Wervershoof - Municipality of Wervershoof
Gemeente Westervoort - Municipality of Westervoort
Gemeente Wieringen - Municipality of Wieringen
Gemeente Wijchen - Municipality of Wijchen
Gemeente Wijk bij Duurstede - Municipality of Wijk bij Duurstede
Gemeente Winterswijk - Municipality of Winterswijk
Gemeente Woerden - Municipality of Woerden
Gemeente Wymbritseradiel - Municipality of Wymbritseradiel
Gemeente Zaanstad - Municipality of Zaanstad
Gemeente Zoetermeer - Municipality of Zoetermeer
Gemeente Zwijndrecht - Municipality of Zwijndrecht
Gemeente Zwolle - Municipality of Zwolle
Embassies and Consulates
Consulaat-Generaal van het Koninkrijk der Nederlanden in Sydney, Australië - Royal Netherlands Consulate General in Sydney, Australia
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Wenen, Oostenrijk - Royal Netherlands Embassy in Vienna, Austria
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Dhaka, Bangladesh - Royal Netherlands Embassy in Dhaka, Bangladesh
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Brussel, België - Royal Netherlands Embassy in Brussels, Belgium
Netherlands Board of Tourism in Brussels, Belgium
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Ouagadougou, Burkina Faso - Royal Netherlands Embassy in Ouagadougou, Burkina Faso
Consulaat-Generaal van het Koninkrijk der Nederlanden in Vancouver, Canada - Royal Netherlands Consulate General in Vancouver, Canada
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Santiago, Chili - Royal Netherlands Embassy in Santiago, Chile
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Peking, China (Volksrepubliek) - Royal Netherlands Embassy in Beijing, China (People's Republic)
Netherlands Trade and Investment Office in Taipei, China (Republic)
Netherlands Foreign Investment Agency Office in Taipei, China (Republic)
Netherlands Board of Tourism in Taipei, China (Republic)
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Kopenhagen, Denemarken - Royal Netherlands Embassy in Copenhagen, Denmark
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Quito, Ecuador - Royal Netherlands Embassy in Quito, Ecuador
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Kairo, Egypte - Royal Netherlands Embassy in Cairo, Egypt
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Addis Abeba, Ethiopië - Royal Netherlands Embassy in Addis Ababa, Ethiopia
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Parijs, Frankrijk - Royal Netherlands Embassy in Paris, France
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Berlijn, Duitsland - Royal Netherlands Embassy in Berlin, Germany
Netherlands Board of Tourism in Cologne, Germany
Netherlands Foreign Investment Agency Office in Stuttgart, Germany
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Accra, Ghana - Royal Netherlands Embassy in Accra, Ghana
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Londen, Groot-Brittannië en Noord-Ierland - Royal Netherlands Embassy in London, Great Britain and Northern Ireland
Netherlands Foreign Investment Agency Office in London, Great Britain and Northern Ireland
Netherlands Board of Tourism in London, Great Britain and Northern Ireland
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Athene, Griekenland - Royal Netherlands Embassy in Athens, Greece
Netherlands Foreign Investment Agency Office in Hong Kong
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in New Delhi, India - Royal Netherlands Embassy in New Delhi, India
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Jakarta, Indonesië - Royal Netherlands Embassy in Jakarta, Indonesia
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Dublin, Ierland - Royal Netherlands Embassy in Dublin, Ireland
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Tel Aviv, Israël - Royal Netherlands Embassy in Tel Aviv, Israel
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Rome, Italië - Royal Netherlands Embassy in Rome, Italy
Oranda Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Tokio, Japan - Royal Netherlands Embassy in Tokyo, Japan - Consulaat-Generaal van het Koninkrijk der Nederlanden in Osaka, Japan - Royal Netherlands Consulate General in Osaka, Japan
Netherlands Board of Tourism in Tokyo, Japan
Netherlands Foreign Investment Agency Office in Tokyo, Japan
Netherlands Foreign Investment Agency Office in Seoul, Korea (Republic)
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Beiroet, Libanon - Royal Netherlands Embasssy in Beirut, Lebanon
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Skopje, Macedonië - Royal Netherlands Embassy in Skopje, Macedonia
Consulaat-Generaal van het Koninkrijk der Nederlanden in Valletta, Malta - Royal Netherlands Consulate General in Valletta, Malta
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Rabat, Marokko - Royal Netherlands Embasssy in Rabat, Morocco
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Wellington, Nieuw-Zeeland - Royal Netherlands Embassy in Wellington, New Zealand
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Muscat, Oman - Royal Netherlands Embassy in Muscat, Oman
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Lima, Peru - Royal Netherlands Embassy in Lima, Peru
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Moskou, Russische Federatie - Royal Netherlands Embassy in Moscow, Russian Federation
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Riyad, Saudi-Arabië - Royal Netherlands Embassy in Riyadh, Saudi Arabia
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Singapore - Royal Netherlands Embassy in Singapore
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Bratislava, Slowakije - Royal Netherlands Embassy in Bratislava, Slovakia
Consulaat-Generaal van het Koninkrijk der Nederlanden in Kaapstad, Zuid Afrika - Royal Netherlands Consulate General in Cape Town, South Africa
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Pretoria, Zuid Afrika - Royal Netherlands Embassy in Pretoria, South Africa
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Madrid, Spanje - Royal Netherlands Embassy in Madrid, Spain
Netherlands Board of Tourism in Madrid, Spain
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Paramaribo, Suriname - Royal Netherlands Embassy in Paramaribo, Suriname
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Stockholm, Zweden - Royal Netherlands Embassy in Stockholm, Sweden
Netherlands Board of Tourism in Stockholm, Sweden
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Bern, Zwitserland - Royal Netherlands Embassy in Berne, Switzerland
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Dar es Salaam, Tanzania - Royal Netherlands Embassy in Dar es Salaam, Tanzania
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Port of Spain, Trinidad en Tobago - Royal Netherlands Embassy in Port of Spain, Trinidad and Tobago
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Ankara, Turkije - Royal Netherlands Embassy in Ankara, Turkey
Consulaat-Generaal van het Koninkrijk der Nederlanden in Istanbul, Turkije - Royal Netherlands Consulate General in Istanbul, Turkey
Consulaat-Generaal van het Koninkrijk der Nederlanden in Chicago, Verenigde Staten van Amerika - Royal Netherlands Consulate General in Chicago, United States of America
Consulaat-Generaal van het Koninkrijk der Nederlanden in Houston, Verenigde Staten van Amerika - Royal Netherlands Consulate General in Houston, United States of America
Consulaat-Generaal van het Koninkrijk der Nederlanden in Los Angeles, Verenigde Staten van Amerika - Royal Netherlands Consulate General in Los Angeles, United States of America
Consulaat-Generaal van het Koninkrijk der Nederlanden in New York, Verenigde Staten van Amerika - Royal Netherlands Consulate General in New York, United States of America
Netherlands Office for Science and Technology in San Mateo, United States of America
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Washington, Verenigde Staten van Amerika - Royal Netherlands Embassy in Washington, United States of America
Office for Science and Technology
Netherlands Foreign Investment Agency Office in the United States of America
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Sana'a, Jemen - Royal Netherlands Embassy in Sanaa, Yemen
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Belgrado, Joegoslavië - Royal Netherlands Embassy in Belgrade, Yugoslavia
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Lusaka, Zambia - Royal Netherlands Embassy in Lusaka, Zambia
Permanente Vertegenwoordiging van het Koninkrijk der Nederlanden bij de Verenigde Naties in New York - Permanent Mission of the Netherlands to the United Nations in New York
Permanent Mission of the Netherlands to the United Nations in Vienna
Permanent Representation of the Netherlands to the Organization for Security and Cooperation in Europe in Vienna
Political Parties
Partij van de Arbeid (PvdA) - Labour Party
Jonge Socialisten in de PvdA - Young Socialists in the PvdA
PvdA Gewest Noord-Brabant
PvdA Gewest Utrecht
PvdA Afdeling Breda
PvdA Afdeling Delft
PvdA Afdeling Eindhoven
PvdA Afdeling Enschede
PvdA Afdeling Groningen
PvdA Afdeling Hilversum
PvdA Afdeling Nijmegen
PvdA Afdeling Tilburg
Christen Democratisch Appèl (CDA) - Christian Democratic Party
Christen Democratisch Jongeren Appèl (CDJA) - Christian Democratic Youth
CDA Delft
CDA Tubbergen
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) - People's Party for Freedom and Democracy
Jongeren Organisatie voor Vrijheid en Democratie (JOVD) - Youth Organisation for Freedom and Democracy
VVD Delfshaven
VVD Delft
VVD Eindhoven
VVD Hillegersberg / Schiebroek
VVD Nijmegen
VVD Rotterdam
VVD Schouwen-Duiveland
VVD Venlo
Democraten 66 (D66)
Jonge Democraten (JD) - Young Democrats
D66 Regio Eindhoven
D66 Bedum
D66 Delft
D66 Eindhoven
D66 Rotterdam
GroenLinks - GreenLeft
GroenLinkse Jongerenorganisatie (DWARS) - GreenLeft Youth Organisation
Afdeling Amsterdam
Afdeling Delft
Afdeling Eindhoven
Afdeling Groningen Stad
Afdeling Nijmegen
Socialistische Partij (SP) - Socialist Party
SP Afdeling Helmond
ChristenUnie - ChristianUnion
PerspectieF, ChristenUnie-jongeren
Reformatorische Politieke Federatie (RPF) - Reformatorian Political Federation {Member of: ChristenUnie}
RPF Jongeren
Gereformeerd Politiek Verbond (GPV) - Reformed Political Alliance {Member of: ChristenUnie}
De Groenen - The Greens
Nederlandse Middenstands Partij (NMP) - Dutch Middle Class Party
Natuurwetpartij - Natural Law Party
Natuurwetpartij Flevoland
Onafhankelijke Volkspartij voor Vrijheid en Mobiliteit (Nederland Mobiel)
Fryske Nasjonale Partij (FNP) - Friesian National Party
Nieuwe Communistische Partij Nederland (NCPN) - New Communist Party of the Netherlands
Vrije Communistische Partij (VCP) - Free Communist Party
Libertarische Partij - Libertarian Party
Vrije Indische Partij (V.I.P.)
Nederlandse Republikeins Partij (NRP) - Dutch Republican Party
Republikeinse Moderne Partij (RMP) - Republican Modern Party
Algemene Senioren Partij (ASP) - General Seniors Party
Verzets-Partij - Resistance Party
Other Institutions
Nederlands Normalisatie-instituut (NNI) - Netherlands Standardization Institute
Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB)
Monarch - King Willem-Alexander (2017 *)
Prime Minister - Mark Rutte (2017 *)
Her Majesty : Queen Beatrix of the Netherlands (2012)
Mark Rutte, Prime Minister and Minister for General Affairs of the Kingdom of the Netherlands (2012)
Uri Rosenthal, Minister for Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands (2012)
Netherlands Phones - NL / NLD / (+31)
Gobierno de Paises Bajos - Holanda
The Netherlands General information and updated references
Phones in Netherlands Search a mobile in the phone companies and stores. NL Phone Book and Yellow Pages. List by City, Name, Number, Company. Internet Services and WebSites. 31 Code for international phone calls, whatsapp and text messages. NLD 

Covid in Netherlands

Coronavirus covid-19 in Netherlands, Cases 5,057,486, Deaths 21,890, Rate (0.43%), Date 2022-02-08 04:21:15 - Map of Coronavirus in the World. Total 393,934,458 cases of COVID-19 and 5,722,382 deaths. Updated information by country. Source : national health authorities and World Health Organization (WHO). 2022-02-08 04:21:15

Symptoms


Symptoms of the coronavirus disease : fever, dry cough, difficulty breathing, headache, slight runny nose, shortness of breath. If you have these symptoms, seek medical care to check your condition. Circulatory system : decreased white blood cells. Kidneys : decreased function.
Coronavirus in Basic protective measures against the new coronavirus COVID-19 outbreak.
How to take care of your health and protect others ?
Wash your hands frequently and regularly with soap and water. Keep your hands clean with an alcohol-based hand rub. Washing your hands kills viruses that may be there.  -
Avoid touching eyes, nose, mouth and face. Because hands touch many surfaces and can get contaminated with viruses and transfer it to your eyes, nose or mouth. And the virus can enter your body and can make you sick.
Covering your mouth and nose with a tissue or your bent elbow, when you cough or sneeze, and dispose of the used tissue immediately.
Safe greetings and handshaking.
Maintain social distancing at least 1 metre (3 feet) distance between yourself and anyone else who is coughing or sneezing. When people coughs or sneezes can spray small liquid droplets from their nose or mouth which may contain virus.
Good respiratory hygiene. Protect the people around you from viruses such as cold, flu and COVID-19.
Stay home if you have a fever, cough and difficulty breathing, seek medical attention only if required, to protect you and help prevent spread of viruses and other infections.
Avoid contact with others and visits to medical facilities.
Stay aware of the latest information with official sources from the national and local public health authority.
Avoid to travel to prevent possible spread of COVID-19 and other viruses.
Avoid spitting in public places.
Protect yourself and others from getting sick
Practice food safety.
Stay healthy with good nutrition.
There are some vaccines and medicines recommended to prevent or treat the covid.
Situation Dashboard. Official Report of Cases by Country. Information and Videos on Social Networks : Youtube Facebook Twitter Instagram Linkedin
How to protect yourself and others agaist Coronavirus ?
What is COVID ? Covid means Coronavirus Disease.
The first cases of this virus was detected win Wuhan, China, but in few months was found in most of the countries. Check the total of cases and deaths by country and state.
Medical supplies recommended to protect themselves and others. Used by health personal : Hand sanitizer, gloves, masks, gowns, goggles.
Map of Covid-19 Coronavirus pandemic - Source : WHO. World Health Organization. Technical Guidance and Global research. Alert. See updated information by country.
Coronavirus
- Covid-19, Casos y Muertes, Medidas de Salud. Teléfonos de Información. Datos Actualizados.
Netherlands : Drenthe, Friesland, Gelderland, Groningen, Limburg, Noord-Brabant, Noord-Holland, Utrecht, Zeeland, Zuid-Holland, Overijssel, Flevoland
Netherlands
Elections in Netherlands - Electoral and Voters Information.
Netherlands Government
Institutions Netherlands. Online Services
Netherlands Maps
Map of Netherlands
Netherlands Find Phones
Mobile Phone in Netherlands - Phone Numbers. Telephone Guide
Search
Netherlands
Directory
Netherlands - Find more information and details
Search Netherlands :
Government of Netherlands. Gov List of Public Offices, Online Services, Official Websites, Ministeries, Embassies
Elections in Netherlands 2023 - Electoral information and candidates for president, prime minister, parliament, and political parties. Election Results and data, political parties and government institutions around the world.
National Archive Netherlands Public information and Forms
Where to vote in Netherlands - Find voting places in Netherlands
Directory, America, Europe, Asia, Oceania, Africa, International
Government Netherlands 2023
Don’t use TikTok, Dutch officials are told POLITICO Europe
Dutch government aims to close Europe's largest gasfield this year Financial Times
Netherlands to Launch New July 2033 Government Bond on Feb. 7 MarketWatch
ASML chief calls for 'sensible' chip export controls from Dutch ... Financial Times